Irodalmi évfordulók. Röviden.
200 éve született
Klapka György (1820 Temesvár-1892 Budapest) honvédtábornok, helyettes hadügyminiszter, emlékiratíró. 1838-ban hadapród az 5. tüzérezredben, 1842-től a magyar királyi nemes testőrség, majd a bécsi gárda tagja. Bécsben főhadnaggyá léptették elő. 1847-ben rangja megtartása mellett leszerelt.
1848 májusában Batthyány Lajos kinevezte Komárom várának erődítési és tüzérparancsnokává. 1849 március 28-án Kossuth tábornokká léptette elő és a hadsereg ideiglenes vezérkari főnöke lett. Április 30-tól május 26-ig helyettesként hadügyminiszteri posztot töltött be. Május 21-én kinevezték a komáromi vár parancsnokává. A világosi fegyverletétel és a komáromi vár átadása után külföldre távozott. A kiegyezés után tért haza.
1871-ben a magyarországi Nagy Oriens szabadkőmüves nagypáholy egyik alapító tagja
Forrás