PEDAGÓGUSNAPI elismerések átadása 2020. szeptember 12-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban.

DÍSZDIPLOMÁK ÁTADÁSA

1./ Bocskay Istvánné sz. Fehér Magdolna (vas díszoklevél)

Óvónői oklevelét 1955-ben a Kunszentmártoni Állami Óvónőképzőben szerezte meg. Pályáját a Szentes II. sz. Napköziotthonos Óvodában kezdte meg. Óvodapedagógusként továbbképzéseken vett részt, majd ezzel kapcsolatban gyakorlati bemutatókat tartott. A gyermekek nevelése mellett gyermekvédelmi feladatokat is ellátott. 1993-ban a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet óvónőjeként vonult nyugdíjba.

Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Bocskay Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott.

2./ Fábján- Nagy Erzsébet, sz. Fábján-Nagy Erzsébet (vas díszoklevél)

1955-ben szerezte meg földrajz-történelem szakos általános iskolai tanári diplomáját az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán. 1955-ben kezdte meg pályáját a Mártélyi Általános Iskolában, majd a Hékédi Általános Iskolában, a békéscsabai 2. sz. Állami Általános Iskolában, a szentesi Tanácsköztársaság utcai Általános Iskolában általános iskolai tanárként, majd az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként dolgozott. Nyugdíjasként az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként, majd a szentesi Koszta József Általános Iskola könyvtárosaként dolgozott.

Jogutód intézményként az Egri Eszterházy Károly Főiskola Fábján- Nagy Erzsébetnek vas díszoklevelet adományozott.

3./ Horváth István Józsefné, sz. Kadáncz Magdolna Mária (gyémánt díszoklevél)

1952-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1951-től előbb gyakorló évét töltötte, majd diplomásként is 1957-ig a külterületi általános iskolában dolgozott. Ezután 1983-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kossuth Téri Általános Iskolában tanított. 1960-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet is szerzett. 1973-ban Miniszteri Dicséretben részesült.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Tanárképző Kara Horváth István Józsefnének gyémánt díszoklevelet adományozott. A díszoklevelet átveszi unokahúga, Molnár Irén.

4./ Medgyesi István (gyémánt díszoklevél)

1960-ban szerezte meg a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét. Még ebben az évben kinevezték a Bokrosi Általános Iskola tanárának, ahol biológiát, földrajzot, testnevelést és kémiát tanított. 1964-ben biológia-földrajz szakfelügyelőként dolgozott Szentes, Csongrád és Szentes Járás általános iskoláiban. 1966-ban áthelyezték a Deák Ferenc Általános Iskolába. 1970-től 1971-ig Szentes Város Művelődési Felügyelője volt, innen került vissza a Deák Ferenc Általános Iskolába, ahol 1981-ig tanított. 3 év elteltével, 1984-ben áthelyezték a Klauzál Gábor Általános Iskolába, ahol általános iskolai tanárként és napközi vezetőként tevékenykedett 1998-as nyugdíjazásáig. Nyugállományba vonulása után még több általános iskoláiban is tanított. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Tanárképző Kara Medgyesi Istvánnak gyémánt díszoklevelet adományozott.

5./ Bánvölgyiné Végh Margit, sz. Végh Margit (arany díszoklevél)

Óvodapedagógusi diplomáját 1970-ben szerezte meg a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. 1967-től 10 évig a diósjenői Napköziotthonos Óvodában dolgozott, majd áthelyezéssel került a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet központi óvodájába, ahol nyugdíjba vonulásáig, 2005. január 31-ig dolgozott. Óvónői végzettsége mellé népművelő-könyvtár szakos oklevelet is szerzett. Szakmai pályafutását a magas szintű képzettség, a folyamatos szakmai megújulás iránti igény jellemezte. 1982–87-ig az ének-zene nevelés módszertani továbbképzését vezette városi szinten, nagy sikerrel.

Jogutód intézményként a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Bánvölgyiné Végh Margitnak arany díszoklevelet adományozott.

6./ Hering Ferenc Lászlóné, sz. Andrikó Margit (arany díszoklevél)

1970-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanító oklevelét. Pályáját a Baranya megyei Máriakéménden, a körzeti, központi általános iskolában kezdte, ahol 7 évig 1-4. illetve 2-4. összevont osztályokban tanított. Időközben középfokú könyvtárosi végzettséget szerzett és így, 4 évig a község könyvtárosi feladatát is ellátta. 1977-ben áthelyezéssel került a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahol alsós tagozatos osztályfőnökként dolgozott 2007-es nyugdíjazásáig. Évekig volt az anyanyelvi munkaközösség városi vezetője.

Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Hering Ferenc Lászlónénak arany díszoklevelet adományozott.

7./ Hering Ferenc László (arany díszoklevél)

1970-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanító oklevelét. Pályáját Máriakéménden kezdte, majd 1977-től a szentesi Kossuth téri Általános iskolában dolgozott, mint napközis nevelő, alsó tagozatos testnevelő és osztályfőnök. 1990-től a szentesi Horváth Mihály Általános Iskolában, illetve annak jogutód intézményében tanulócsoport vezetőként középsúlyos,- illetve értelmileg enyhén fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását végezte. 1994-től a mai Rigó Alajos Általános Iskolában 11 éven keresztül igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. Részt vett a tanulásban akadályozott tanulók szakképzését szolgáló Speciális Szakiskola létrehozásában. 1998-ban gyógypedagógiai asszisztensi, majd 2000-ben közoktatási vezető szakképzettséget szerzett. 2002-től 2007. év végéig látta el a Szentesi Polgármesteri Hivatalban az oktatási – és sportreferensi feladatokat, és emellett szintén oktatási referensi feladatokat látott el a Szentes Kistérségi Többcélú Társulásban 2012. végéig.

Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Hering Ferenc Lászlónak arany díszoklevelet adományozott, melyet fia Hering Viktor vesz át.

8./ Mészáros Lászlóné, sz. Czibulya Anna Márta (arany díszoklevél)

1950-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői oklevelét. 1970-től a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János utcai Óvodában dolgozott, majd 1972-ben áthelyezéssel került Szentesre az Árpád utcai Óvodába. 1977-től a dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda óvodavezetője lett, ahol 1990-től csoportvezető óvónőként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Mészáros Lászlónénak arany díszoklevelet adományozott.

9./ Takács Pál Sándorné, sz. Dobosy Zsuzsanna Katalin (arany díszoklevél)

1970-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerezte meg történelem-ének-zene szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1970-től Makón a Széchenyi István Általános Iskolában dolgozott, majd 1972-től Budapestre került, ahol elsőbb tanárként, majd úttörőház vezetőként és később újra tanárként tevékenykedett. 1977-től Szentesen a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott 2006-os nyugdíjba vonulásáig. Kezdetektől szívesen dolgozott a gyerekek között. Énektanítás terén kiemelkedő eredményeket ért a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Nyugdíjazása után még négy évig a Lajtha László Alapfokú Művészeti iskolában szolfész tanárként dolgozott. Mind a tanításban, mind pedig a kórusvezetésben folyamatosan elismerésben részesült. Évről-évre arany minősítést kapott az általa vezetett Kicsinyek Kórusa, amellyel rendszeresen felléptek különböző városi rendezvényeken.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Takács Pál Sándornénak arany díszoklevelet adományozott.

10./ Vígh Dániel Józsefné, sz. Koválcsik Julianna Mária (arany díszoklevél)

1970-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanító oklevelét. Ezt követően kezdett el dolgozni a több névváltozáson átment, mai Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében, mely egyetlen munkahelye volt nyugdíjazásáig. Kezdetben alsó tagozatos tanító, városi matematika munkaközösségvezető volt. 1978-ban elvégezte a testnevelés szakot a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd matematikát és testnevelést tanított, kuratóriumi elnöke volt a Szent Erzsébet Rózsái Alapítványnak. 1991-től ellátta az igazgatóhelyettesi feladatokat egészen 2006-os nyugdíjbavonulásáig.

Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Vígh Dániel Józsefnének arany díszoklevelet adományozott, melyet a Főiskola által szervezett tanévnyitó ünnepségen vett át.

 

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMEK ÁTADÁSA

A Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

1./ A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Gergely Józsefné részére

Pályáját 1980-ban az V. számú Napköziotthonos Óvodában kezdte meg. 1986-ban a Szarvasi Óvónőképző Főiskola levelező tagozatán óvónői diplomát szerzett. Elkötelezettséget érzett a tanulási és magatartászavarral küzdő gyermekek prevenciója és korrekciója, a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres iskolakezdése és a tehetségek kibontakoztatása iránt. 2006-ban „Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért” városi elismerésben részesült. 2008-ban a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskola Karán differenciáló fejlesztőpedagógus szakvizsgát tett. Kiemelkedő szakmai kompetenciája az óvoda egyéni arculatát tükröző helyi nevelési program, az „alkotó” elkészítése, mely a néphagyományok átörökítését, a jeles napok, ünnepélyek tartalmas megszervezését, a gyermekek játékos, örömtéli élménynyújtását tartalmazza.

40 éves példaértékű pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

2./ A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Kovács Sándorné részére

1979-ben óvónőként kezdte pályáját a szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat óvodájában. 1983-ban a Szarvasi Óvónőképző Főiskola levelező tagozatán óvónői diplomát szerzett. 1997-től ellátta a Klauzál Utcai Óvodában a gyermekvédelmi feladatokat. 2007-2008-ban a Klauzál Utcai Óvoda tagóvoda-vezetője, 2016-tól a „Kincses kultúróvodai program” megvalósítója. Bekapcsolódott különböző szakmai munkaközösségek munkájába és maga is koordinálta a Belső Önértékelési Csoport feladatait. Önképzés és szervezett továbbképzések útján gazdagította pedagógiai ismereteit, melyeket tudatosan épített be saját pedagógiai gyakorlatába. Munkája során új munkaformákat, módszereket, IKT eszközöket alkalmazott. Szakmája iránt elkötelezett, gyermekszerető, jól kommunikál a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

3./ A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Illésné Matus Julianna részére

1980-ban szerzett óvónői diplomát a Szarvasi Óvónőképző Intézet nappali tagozatán, majd elhelyezkedett a Rákóczi utcai Óvodában, ahol nyugdíjbavonulásáig dolgozott. Már pályakezdőként sok szerepet vállalt a helyi továbbképzések, bemutatók szervezésében, megtartásában. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért az évek során folyamatosan tanfolyamokat végzett, és az ott hallottakat beépítette a mindennapi nevelőmunkájába. Pedagógiai munkáját a kreativitás és a korszerűség hatja át. Munkáját nagyfokú hivatásszeretet, gyermekközpontúság és folyamatos megújulás jellemzi. 2013-től az intézmény gyermekvédelmi felelőse. Munkája és személyisége jelentősen hozzájárul az intézmény elismertségéhez, pozitív megítéléséhez.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

4./ A Szentesi Felsőpárti Óvoda óvodapedagógusa, Zsiga Judit részére

Az érettségi és óvónői képesítés megszerzése után 1979-ben a Damjanich János utcai Óvodában helyezkedett el, ahol nyugdíjbavonulásáig dolgozott. Munka mellett, 1984-ben szerzett felsőfokú szakképesítést, az akkori Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Munkáját hivatásnak tekintette, mely során mindig a gyermekek és az óvoda érdekeit tartotta szem előtt. Munkájára a pontosság, megbízhatóság, becsületesség, segítőkészség volt jellemző. Aktív szerepet vállalt a családok és az óvoda kapcsolatrendszerének erősítésében, ápolásában. Közösségi feladatokban, kirándulások, rendezvények szervezésében, fellépések lebonyolításában aktívan vette ki a részét. 2000-ben gyermektáncoktató végzettséget, majd 2007-ben ezen a területen szakvizsgát szerzett. Az Ő kezdeményezésével és vezetésével hosszú évek óta működik a népi gyermekjáték, illetve néptánc foglalkozás.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

5./ A Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola tanára, Vajdáné Balogh Ida Katalin részére

Pedagógusi pályáját képesítés nélküli nevelőként kezdte 1979-ben a derekegyházi Általános Iskolában. 1984-ben a Bajai Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Pályakezdő tanítóként a legfontosabb célja volt tanítványai körében a közösségfejlesztés, és az ének-zenei tehetséggondozás, így 1989-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán ének-zene szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Ugyanebben az évben kezdett tanítani a Kossuth Téri Általános Iskolában. 1997-ben került a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolába, ahol megalapította az iskolai énekkart és a kamarakórust. Heti rendszerességgel készültek különböző témájú előadásokra, fellépésekre, országos szintű versenyekre. A zene és népdal iránti elhivatottsága hozta létre a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola és a romániai Újszentesi Petőfi Sándor Általános Iskola testvériskolai kapcsolatát, mely hosszú évek óta eredményesen működik. Zenei témájú közéleti tevékenysége elismert a városban, aktív tagja a Városi Fúvószenekarnak, alapítója és vezetője a Vadrózsák népdalkörnek.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

6./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Balogh Terézia részére

1978-ban szerzett matematika-kémia szakos diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1981-től a Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, 2001-től pedagógiai értékelési szakértő, 2015-től Mesterpedagógus, szakértő. Számtalan képzésben vett részt és szerzett újabb módszertani ismereteket. Tanítványai rendszeresen nyerték meg a városi, területi, megyei versenyeket, ill. előkelő helyen végeztek országos megmérettetéseken is. Tanulmányi- versenyszervező munkájából a regionális Curie Környezetvédelmi Verseny emelkedett ki leginkább. Kiváló kapcsolatot ápol megyei és országos tehetséggondozó intézményekkel. Számtalan társadalmi és civil szervezet kuratóriumi tagja, vezetője.  Tanítványai között többen lettek orvosok, gyógyszerészek, vegyészek.  Osztályfőnöki munkája kimagasló volt, tanítványaival évtizedek múlva is tartja a kapcsolatot.  2000-ben Tudományos Ismeretterjesztésért – ezüst fokozatot, valamint Hevesy György Emlékplakettet kapott a kémia tanításért, 2001-ben Richter Gedeon díjat kapott a kémia tanításért, 2005-ben Szentes Városért emlékplakettet, 2010-ben Bolyai – díjat, ugyanebben az évben Szentes Város „Tehetséggondozásért végzett kiemelkedő munkásságáért” díjat, 2013-ban „Bonis Bona „ A nemzet tehetségeiért díjat, 2014-ben Németh László-díjat kapott.

44 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

7./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Janiga Lászlóné részére

1980-ban szerezte meg biológia-testnevelés szakos tanári diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskola alapító tagja. A biológia tanítás, környezetvédelmi és egészséges életmódra nevelés olyan szaktekintélye volt, aki a napi tanári tevékenységén túl regionális, megyei és országos szinten végzett pedagógiai munkáján keresztül is elismertté vált szakmai körökben. Tanítványai élmezőnyben végeztek az országos, területi és megyei biológia- és környezetvédelmi versenyeken, eredményesen szerepeltek a területi, megyei sportversenyeken. Osztályfőnökként kiváló szakmai felkészültség, példamutató pedagógiai munka jellemezte. Diákjai a nyolcadik évfolyam elvégzése után alaposan felkészítetten indultak a középiskolába, sokan választották a testnevelés és biológia szakirányokat.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Fotó: Dömsödi Teréz

8./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Pappné Pintér Etelka részére

1981-ben szerzett tanítói diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskolának 1980-tól, az iskola alapításától kezdve tagja. Magyar nyelv és irodalmat, valamint ének-zenét tanított alsó tagozaton, munkáját igen magas színvonalon végezve.  A differenciálás nagy hangsúlyt kapott munkájában. Szakszerűen segítette a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlődését. A tehetséggondozásra is nagy gondot fordított, tanítványai évről évre igen szép eredményeket értek el tanulmányi, illetve előadói versenyeken. A gyerekek mindig bizalommal fordulhattak hozzá. Sok szabadidős programot szervezett osztályainak, amelyek még jobban összekovácsolták a közösséget. 2016-ban Szentes város „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetését kapott.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

9./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Slégerné Szalai Irén részére

1980-ban szerzett tanítói diplomát a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskola tantestületének 1980-tól alapító tagja. Az iskolákban folyó alsós regionális Curie Környezetismereti Emlékverseny fő szervezője, lebonyolítója volt évtizedeken keresztül.  Saját ötleteivel feladatlapokat, demonstrációs eszközöket készítve, pedagógiai tapasztalatait hozzáadva készült tanóráira. Tesztelő munkájának tapasztalatait közkincsé tette a kollégái között, majd a követő, érdeklődő városi, regionális intézmények pedagógusai számára is. A kezdetektől részt vett az iskolában folyó szabadidős gyermekprogramok megszervezésében, irányításában, kivitelezésében. 2006-ban Szentes város „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetését kapott.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

10./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Szabóné Jernei Terézia részére

1981-ben szerezte meg tanítói diplomáját a Bajai Tanítóképző Főiskolán. 1980-tól tanított a Derekegyházi Általános Iskolában, 2008-tól pedig a Szentesi Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézményében. Szentesi lakosként négy évtizeden keresztül járt ki a településre, szívén viselve és segítve a faluban élő, sokszor hátrányos helyzetű gyerekek, családok életét. Osztályainak színházlátogatásokat, kirándulásokat, családokkal közös programokat szervezett. Tanítóként több tantárgyat is tanított, de a magyar nyelv és irodalom oktatása állt legközelebb hozzá.  Nagy hangsúlyt fektetett a gyerekek képesség szerinti differenciálására.  Segítette a fejlesztésre szoruló kisdiákokat, ennek érdekében 2006-ban fejlesztő pedagógusi szakvizsgát tett. Színvonalas ünnepi műsorok betanításával járult hozzá a falu és az iskola kulturális életéhez.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

11./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Szelesné Mohácsi Éva részére

1980-ban szerzett magyar-történelem szakos diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.  1981-től tanított a Szentesi Koszta József Általános Iskolában. 2002-ben közoktatás vezetői képzettséget szerzett, 1999-től nyugdíjba vonulásáig intézményvezető – helyettes volt.  Pályafutása során végig figyelemmel kísérte a történelem tantárgyhoz kapcsolódó legújabb kutatások eredményeit, szakmailag, módszertanilag is fejlesztve tudását.  Tanítványait rendszeresen felkészítette országos és regionális történelem szaktárgyi versenyekre, ahol sikeresen szerepeltek.  Történelmi megemlékezések, vetélkedők, ballagási ünnepségek fő szervezője és koordinátora volt. A „Határtalanul” pályázat keretében felkészítette diákjait Kárpátalja, Erdély és Szlovákia történelméből, nevezetességeiből. Tehetséggondozó tevékenységében különösen kiemelt szerepet kapott Szentes helyismerete, néprajza. Irányította a társadalomtudományi munkaközösség, valamint a napközis nevelés tartalmi munkáját, az intézmény tankönyv beszerzéseit, továbbképzéseit.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

12./ A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Benedek Tibor Zoltán részére

1977-ben kezdett képesítés nélküli pedagógusként dolgozni, majd 1979-ben szerzett diplomát Egerben testnevelés-biológia szakon.  Egyetlen munkahelye a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt.  Kiemelkedő feladatának tekinti az úszás oktatását, Szentesen gyerekek ezreivel szerettette meg a vizet, az úszást, a vízilabdát. Labdarúgó edzései az alsó és a felső tagozatosok körében is népszerűek. Időt, energiát nem kímélve a sportolás fontosságára irányítja a tanítványai figyelmét. Hitvallása: ép testben ép lélek. Tanítványai fel is néznek rá.  Humorral és játékosan tanít fegyelemre és önfegyelemre. Energiája kifogyhatatlan. Munkafegyelme példás, tanítványai és kollégái közvetlen egyénisége miatt szeretik és tisztelik. Szentes Városa 2013-ban magas színvonalú pedagógus munkájának elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesítette és 2018-ban a Férfiak Klubja méltónak találta a Gránit Oroszlán Példakép Díj elnyerésére.

42 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

13./ A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Csiszárné Bánszegi Zsuzsanna részére

1982-ben szerezte tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. 37 éve végzi az alsó tagozatos gyermekek nevelését és oktatását a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében. Oktató-nevelő munkáját precizitással, aprólékossággal, és nagy-nagy szeretettel végezte. Hosszú éveken át az alsós humán munkaközösséget is irányította. Elkötelezett vallásos élete mintaként szolgál és szolgált az iskolai közösség számára. 2000-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért-díjban, majd 2016-ban Szentes Városa „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesítette.

38 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

14./ A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodapedagógusa, Hegyi Katalin részére

A szakma alapjait a Rákóczi utcai óvodában sajátította el, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola óvodájában több mint 22 év óta dolgozik. Színes egyéniségével, pozitív hozzáállásával, humorával meghatározó a közösség életében. Hitvallása: ha egy kisgyerek szeret óvodába járni, akkor a felzárkóztatás és a tehetséggondozás minden fokozatára képes a szeretett pedagógusért. 2003-ban a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért-díjban, 2014-ben Szentes Város „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesült. 2016-ban kiváló tehetségfejlesztő munkája elismeréseként megkapta a Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért díjat.

Több évtizedes kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

15./ A Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikumának pedagógusa, Farkasné Kovács Eszter részére

Pedagógus pályáját 1978-ban kezdte a Kossuth téri Általános Iskolában, majd 1983-tól 2018-as nyugdíjazásáig a Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanított, mint magyar nyelv és irodalom, valamint némettanár, osztályfőnök, munkaközösségvezető. Példamutató oktató, nevelő munkát végzett, mind kollégái, mint diákjai tisztelik és kedvelik. A szaktárgyi ismeretek átadása mellett hangsúlyt helyezett a közösségépítésre: osztálykirándulások, tantestületi kirándulások szervezője és kísérőtanára. Hosszú éveken keresztül többletfeladatként vállalta az iskolai könyvtár kezelését a könyvek kölcsönzését a szakmai és szépirodalmi könyvek beszerzését részben pályázatokon keresztül. Ilyen minőségében is indította tanítványait könyvtárhasználati versenyen.

40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Fotó: Dömsödi Teréz

VÁROSI ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

A 24/2015. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2020. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek az alábbi pedagógusok:

1./ Szentesi Központi ÓvodaRadichné Fuvó Ágnes

A Szentesi Központi Óvoda nevelőtestületének elkötelezett óvodapedagógusa és intézményvezető helyettese, a pályakezdő óvodapedagógusok munkaközösség vezetője. Mentori és munkaközösség vezetői munkájából eredően folyamatosan tart bemutatókat, vállalja a gyakornokok és a főiskolai hallgatók mentorálását. 2019-ben védte meg mesterpedagógusi programját, melynek témája a mentori tevékenység. Szakmai munkáját nyitottság, a kollégákkal való szakmai együttműködés, empatikus képesség, önzetlen segítségnyújtás jellemzi.

2./ Szentesi Felsőpárti Óvoda – Skorka András Tiborné

Barátságos, segítőkész, sokoldalú egyéniség, aki személyes példával jár a kollégái előtt. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért az évek során folyamatosan tanfolyamokat végzett, és az ott hallottakat beépítette a mindennapi nevelőmunkájába. Intézményi pályázatok aktív részese, lebonyolítója, segítője. Óvodai és városi rendezvények szervezője, segítője.

3./ Szentesi Deák Ferenc Általános IskolaVajdáné Balogh Ida Katalin

Kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet folytatott a tanulók zenei nevelése területen. Megalapította az iskolai énekkart és a kamarakórust, aktív tagja a Városi Fúvószenekarnak, alapítója és vezetője a Vadrózsák népdalkörnek. Pedagógiai munkájában mindig is fontosnak tartotta szakmai fejlődését, így az elmúlt években több pedagógus továbbképzésen vett részt.

4./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola – Busa Erika

Munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen végzi. Elsősorban a reál tárgyakat tanítja, de a művészeti nevelés is a szívügye. Felismeri a tanítványaiban rejlő pozitív adottságokat, diákjai szép eredményeket értek el különböző rajzpályázatokon. Pedagógiai munkájában, fegyelmezésében mindig következetes. Tanítványain kívül a szülőkkel is jó kapcsolatot ápol, a tantestület tagjai szeretik.

5./ Szentesi Koszta József Általános Iskola – Kormos Ferencné

Magyar nyelv és irodalmat, valamint testnevelést tanít alsó tagozaton. Munkáját igen magas színvonalon végezi.  A differenciálás nagy hangsúlyt kap tanítói tevékenységében. Szakszerűen segíti a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlődését. A tehetséggondozásra is nagy gondot fordít, tanítványai évről évre kimagasló eredményeket érnek el tanulmányi, illetve előadói versenyeken.

6./ Kiss Bálint Református Általános Iskola – Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva

A pedagógiai újítások, a szakmai-módszertani megújulás „élharcosa”. Munkájával, kutatásainak eredményével hozzájárul az intézmény és a magyar oktatás jobbá tételéhez. 2019 februárjában vehette át a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott Pedagógus Kutatói Pályadíjat „Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában” című pályamunkájáért. Ötletgazdája a Tudásvásár projektmunkának, résztvevője a Modulhetek rendszerének, az iskola elnyert címeit aktív közreműködésével nagyban segítette.

7/ Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Varjú Attila

Aktív résztvevője és szervezője az iskolai és plébániai hitéleti programoknak, sportrendezvényeknek. Hiteles testnevelő, maga is sportol, fontosnak tartja az egész életen át tartó testmozgást. Fontos számára a sport megszerettetése, vezetésével indult meg az intézményben az iskolai tömegsport keretein belül működő röplabda sportkör, melynek 21 év óta a vezetője. Következetes határozottsággal, ugyanakkor határtalan szeretettel egyengeti diákjai útjait.

8./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola – Bajomi-Nagy Péter

Nagy elhivatottsággal és lelkiismeretesen végzi munkáját. Tanítványaival rendszeres résztvevői nemzetközi, területi és megyei versenyeknek, ahol dicséreteket, kiemelt nívódíjakat érdemelnek ki és előkelő helyezéseket érnek el. Magas szintű szakmai munkája mellett Szentes város kulturális életében-kiállítás megnyitókon, ösztöndíj átadón, különböző városi ünnepségeken- is jelen van növendékeivel.

9./ Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye – Misku Mártonné

Egyike azon ritka gyógypedagógusoknak, akik minden korosztályra specializálódtak: aktívan dolgozik óvodás, általános- és középiskolás gyerekekkel. Nagyon nyitott, mindig keresi az új lehetőségeket, amivel hatékonyan tudja segíteni a gyerekeket. A továbbképzésen szerzett tudását lelkesedéssel osztja meg kollégáival. Nagyszerű mentor. Mindig új dolgokon töri a fejét: nevéhez köthető az az országos szinten egyedülálló kezdeményezés, melyet a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben valósít meg zenetanár kollégáival: A Hangrend program keretében a zeneiskolában tanuló SNI és BTMN gyerekek szolfézsoktatásában nyújt segítséget.

10./ Horváth Mihály Gimnázium – Halász-Szabó Judit

Földrajz és latin nyelv és irodalom szakos pedagógus. Tanítványai gyakran vesznek részt és érnek el szép eredményt a különböző tanulmányi versenyeken. Rendszeresen vállal osztályfőnöki feladatot, diákjainak számtalan programot szervez, az osztályközösséget lelkes szervező munkájával ápolja. Több éven át vezette az osztályfőnökök munkaközösségét, lelkiismeretesen segítette kollégái rendkívüli feladatot jelentő osztályfőnöki munkáját. Folyamatosan képezi magát.

11./ Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum – Finta Edina

Nagy munkabírású, lelkiismeretes pedagógus. Elismerésre méltó az a tudatosság és igényesség, ahogyan az angol nyelv tanítását és népszerűsítését alapvető céljaként kezeli. A tanórákon központi szerepet kap a motiválás, érdekes, aktuális feladatokon keresztül valósítja meg a tanítást. Folyamatosan képezi magát, nyitott az új módszerek, tanulásszervezési eljárások felé. Lelkesen támogatja az iskola nemzetközi kapcsolatait, ezek kiépítésében, szervezésében maximális elkötelezettséggel dolgozik.

12./ Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum – Koós Zoltán

Jelenleg az iskola gyakorlati oktatásvezetője. Feladatai közé tartozik a beszerzések lebonyolítása, a technikai személyzet irányítása, pályázatok készítése és lebonyolítása. Minden rábízott feladatot nagyfokú hozzáértéssel végez, amely köszönhető sok éves gyakorlati tapasztalatának és szerteágazó, sokszínű képzettségének. Kiváló kommunikációs, és alkalmazkodó készsége segíti a sokrétű feladatainak magas színvonalú elvégzésében.

13./ Hódmezvásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum – Vigh Attila

Fizikatanárként, majd informatika tanárként munkája során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulói korszerű, alkalmazható szakmai tudást szerezzenek. Kivételes tanári kvalitásának köszönhetően az iskola szakmai munkájának színvonala az elmúlt években országosan is elismertté vált. Kitűnő vezetői adottságai igazgatóhelyettesi minőségében is az iskola eredményeinek gazdagításához járulnak hozzá.

14./ Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Általános Iskola és Óvoda – Németh Lajos

30 éve gyógypedagógus, munkavégzésben fáradhatatlan, Diákönkormányzat vezetőként minden évben színes programokkal, szabadidős tevékenységekkel színesíti az intézmény tanulóinak életét. A Bárdos Lajos kórus oszlopos tagja, a szabadidejében még a SZE-VASZ amatőr színtársulatban is tevékenykedik.

 

Református fenntartói Pedagógiai Díj

1./ Almásiné Szaszkó Edit 1982-ben szerzett tanítói diplomát a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, majd 2003-ban drámapedagógus végzettséget szerzett az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. 1987-től főállásban tanít a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. 1989-óta tagja a Magyar Drámapedagógiai Társaságnak.  Rendszeresen szervez az osztályainak Erdei Iskolai tábort, amelyet változatos programja és változatos módszertana népszerűvé tett nem csak a diákok, de a kollégák körében is. Gyakran tart bemutatókat, továbbképzéseket ebben a témában. Több mint húsz éven keresztül szervezett nyaranta a népszerű Mesetábort, ahova a város összes iskolájából jelentkeznek alsó tagozatos diákok. Elsők között jelentkezett a pedagógusminősítésre, jelenleg már a mesterpedagógusi pályázatát készíti. Igényes, szakmailag jól felkészült pedagógus. Kreatív, innovatív személyiség. Folyamatosan részt vesz továbbképzéseken, az iskolai programok aktív szervezője, kivitelezője. Diákjait körültekintéssel nevelgeti, kiváló kapcsolatot tart a szülőkkel is. A Nagytemplomi Református Gyülekezet programjaiban is aktívan vesz részt, emlékezetes családi vasárnapok, egyházi ünnepek műsorai fűződnek a nevéhez. Derűs, kedves személyiségével kivívta a kollégák, a szülők és a diákok tiszteletét.

2./ Dimákné Sebők Veronika 1990-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika – orosz szakos tanári diplomát szerez. A diploma megszerzése után volt iskolájában, a Kossuth Téri Általános Iskolában kezdett tanítani, ahol a mai napig is dolgozik. Később, szintén a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán elvégezte a német szakot, majd 2005-ben közoktatási vezető szakvizsgát szerzett. Igazi kreatív nevelő, aki tele van ötletekkel, jó érzékkel ragadja meg nem csak az oktató, de a nevelőmunkát is. Színvonalas kulturális programok, ünnepségek, eredményes versenyek, bemutató órák fűződnek nevéhez. A tehetséggondozás terén kiváló eredményeket mondhat magáénak, tanítványai sikerrel szerepelnek a tanulmányi versenyeken és eredményesen állják meg helyüket a középiskolákban is. Évek óta városi és iskolai munkaközösség-vezetőként irányítja a német, illetve a természettudományi munkaközösséget. A pályázatok előkészítésében és lebonyolításában tekintélyes szerepet vállal. Elsők között jelentkezett a pedagógusminősítésre, ahol mesterpedagógusi minősítést szerzett. Először szaktanácsadói, majd szakértői feladatot lát el. Gyakran vesz részt továbbképzéseken, maga is tart előadásokat, prezentációkat a kollégáknak. A Nagytemplomi Református Gyülekezet tagjaként rendszeresen részt vesz az egyházközség programjainak szervezésében, lebonyolításában. Személyisége, szakmai tekintélye és nyitottsága; érdeklődése az új és korszerű iránt példaértékű. A tantestület köztiszteletben álló tagja.

Szakszervezeti kitüntetések átadása

Eötvös József Emlékérmet kap

  • Csenkiné Miczki Ildikó a Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.
  • Vajdáné Balogh Ida a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.
  • Zsiga Judit a Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich János utcai Tagóvodájának pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.