A Magyar Tudományos Akadémia a pedagógusok kutatómunkájának támogatására minden évben pályázatot hirdet középiskolai és általános iskolai tanárok számára. Idén 13 oktató vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat ünnepélyes kereket között Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az MTA Székházában.

Akadémiai elismerést vehetett át Bacsa Éva szentesi pedagógus

Török Ádám köszöntőjében kiemelte: a kutatás magában hordozza a kérdések megfogalmazásának izgalmát, a valóság minél pontosabb és hitelesebb feltárásának lehetőségét, ezáltal pedig a megismerés és a felfedezés örömét. Egy olyan tanár, akinek mindez az élete része, biztosan képes rá, hogy tanítványaival is megéreztesse a tudományos kutatásban rejlő örömöt.

Akadémiai elismerést vehetett át Bacsa Éva szentesi pedagógus

A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd a bírálók és szakbizottságok véleménye alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa rangsorolja őket. Javaslatuk alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. A 2019-es pályadíjra összesen 45 a feltételeknek megfelelő pályamű érkezett, amelyek közül 13 részesült elismerésben: a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről 8, a matematikai és természettudományok területéről 3, az élettudományok területéről pedig 2. A kitüntetett pedagógusok közül hárman budapesti, hatan vidéki és négyen külhoni – kolozsvári, csíkszeredai, zentai és topolyai – iskolában tanítanak.

Török Ádám, az MTA főtitkára akadémiai Pedagógus Pályadíjban részesítette „A bölcsészet- és társadalomtudományok területén” Bacsa Évát, a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatóhelyettesét „Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában” című pályamunkájáért

Akadémiai elismerést vehetett át Bacsa Éva szentesi pedagógus